Lindebergs Blomsterhandel

1 stämpel per 100 KR
10 stämplar ger dig
50 kr (Max 9 stämplar/köp)

O`Nilsson

1 stämpel per 400 KR
10 stämplar ger dig
200 kr

Solett Skor

1 stämpel per 400 KR
10 stämplar ger dig
200 kr

Elon Knut Pers

1 stämpel per 100 KR
10 stämplar ger dig
75 kr (Max 9 stämplar/köp)

Lilla Butiken

1 stämpel per 400 KR
10 stämplar ger dig
200 kr

CozyStyle Linös Färg

1 stämpel per 150 KR
10 stämplar ger dig
100 KR (max 9 stämplar/köp)

Johans Trädgård & Miljö

1 stämpel per 100 KR
10 stämplar ger dig
75 kr (Max 10 stämplar/köp)

Lekia Eslöv

1 stämpel per 100 KR
10 stämplar ger dig
50 kr (Max 9 stämplar/köp)